Search
Close this search box.

HUT kỳ vọng lãi sau thuế 2023 đạt 600 tỷ khi hợp nhất SVC Holdings

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, CTCP Tasco (HNXHUT) đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2023 tăng trưởng tính bằng lần. Ngoài ra, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2023, Tasco dự kiến đem về 22,500 tỷ đồng tổng doanh thu và 600 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt gấp 21 lần và 4 lần so với năm trước. Lưu ý rằng, kế hoạch này đã bao gồm hợp nhất SVC Holdings trong năm 2023.

Kết quả kinh doanh các năm và kế hoạch 2023 của HUT
(Đvt: Tỷ đồng)

Trở lại với kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu thuần Tasco tăng hơn 23%, lên hơn 1,073 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 144 tỷ đồng, gấp gần 3.3 lần năm 2021. Dù vậy, Công ty chỉ thực hiện được hơn 9% kế hoạch doanh thu và hơn 55% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tasco cho biết nguyên nhân chính giúp kết quả kinh doanh năm 2022 khởi sắc đến từ doanh thu thu phí đường bộ qua các trạm BOT tăng trưởng trở lại sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, tình hình thu phí tại các trạm BOT mà Công ty đang triển khai hệ thống thu phí không dừng cũng đạt được kết quả tích cực.

Ngoài ra, chính sách của Chính Phủ về triển khai thu phí tự động không dừng bắt buộc trên toàn quốc kể từ ngày 01/08/2022 đã đóng góp thêm phần doanh thu dám thẻ E-tag.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện thoái vốn các công ty liên kết không nằm trong định hướng chiến lược, bao gồm: Tổng Công ty Thăng Long – CTCP, Công ty TNHH T’Hospital để tập trung nguồn lực cho những mảng kinh doanh chủ chốt.

Theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên 2022, Tasco lên kế hoạch và thực hiện phát hành gần 544 triệu cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo tỷ lệ 1:1, thông qua 21 cổ đông, nhằm sở hữu 100% vốn SVC Holdings.

Việc hoán đổi dự kiến được hoàn thành trong tháng 8/2022, theo đó, doanh thu và lợi nhuận kế hoạch năm 2022 dự kiến được hợp nhất cả doanh thu và lợi nhuận 4 tháng cuối năm 2022 của SVC Holdings.

Tuy nhiên, hiện nay, Tasco vẫn đang hoàn thiện thủ tục. Thời điểm hoàn thành việc hoán đổi để sở hữu SVC Holdings sẽ được thực hiện trong năm 2023. Do đó, doanh thu thực hiện năm 2022 chỉ đạt hơn 9% kế hoạch doanh thu (11,400 tỷ đồng), và đạt hơn 55% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Rót hơn 1,162 tỷ đồng vào công ty bảo hiểm

HĐQT Tasco dự trình cổ đông việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo nghị quyết được HĐQT thông qua từ tháng 10/2022, Tasco sẽ phát hành hơn 116 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng, huy động hơn 1,162 tỷ đồng.

Tại thời điểm này, Công ty dự kiến sẽ chi 550 tỷ đồng để góp vốn tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tasco Land. Hơn 612 tỷ đồng còn lại để góp vốn vào Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp Grouppama Việt Nam.

Tuy nhiên tại tờ trình ĐHĐCĐ sắp tới, Tasco sẽ điều chỉnh phương án sử dụng vốn với việc dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành (hơn 1,162 tỷ đồng) để đầu tư góp vốn tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco (tiền thân là Công ty TNHH Bảo hiểm Tổng hợp Groupama Việt Nam).

Số tiền tăng thêm từ việc góp vốn này sẽ được Bảo hiểm Tasco sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty; đầu tư và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.

Theo nội dung sửa đổi, cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 1 lần cho một hoặc nhiều nhà đầu tư có nhu cầu mua trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho bên thứ ba.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram