Search
Close this search box.

Tasco chính thức sở hữu 100% vốn SVC Holdings

Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, từ ngày 15/09/2023, Công ty TNHH SVC Holdings chính thức trở thành công ty con do Công ty cổ phần Tasco sở hữu 100% vốn điều lệ.

Thông tin chi tiết xin xem thêm tại file đính kèm

DKKD lan 6 SVC HOLDINGS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram