Search
Close this search box.

Savico (SVC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế “khủng” 582 tỷ đồng trong năm 2022, vượt xa kế hoạch đề ra

Luỹ kế cả năm 2022, ng ty ghi nhận 21.495 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 51%. Lợi nhuận sau thuế khoảng 582 tỷ đồng, tăng 176% so với năm 2021.

ng ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico – mã: SVC) vừa ng bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 7.029 tỷ đồng, tăng 30%.

Giá vốn hàng hóa tăng 29,5% lên mức 6.527 tỷ đồng; chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng lần lượt tăng 27,2% và 40,8% lên 28 tỷ đồng và 224 tỷ đồng; đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 46% lên mức 146 tỷ đồng. 

Kết quả là, lợi nhuận sau thuế tăng 34% so với cùng kỳ, đạt 164 tỷ đồng. 

Savico (SVC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế "khủng" 582 tỷ đồng trong năm 2022, vượt xa kế hoạch đề ra - Ảnh 1

Savico cho rằng, lợi nhuận tăng là nhờ hoạt động kinh doanh tăng trưởng đáng kể so với mức nền thấp cùng kỳ. Thêm vào đó, ng ty còn gia tăng sản lượng xe mới và còn mở rộng thêm các hệ thống, dịch vụ.

Hiện Savico là đơn vị phân phối nhiều thương hiệu ô tô ở Việt Nam như Toyota, Ford, Honda, Chevrolet, Huyndai, Suzuki, Mitsubishi. Trong đó, ng ty có thị phần phân phối lớn nhất với dòng xe Toyota và Ford.

Luỹ kế cả năm 2022, ng ty ghi nhận 21.495 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 51%. Lợi nhuận sau thuế khoảng 582 tỷ đồng, tăng 176% so với năm 2021.

Với kết quả này, Savico đã vượt 24% mục tiêu doanh thu, vượt 171% kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Savico đạt 6.157 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Savico (29%) là hàng tồn kho, khoảng 1.801 tỷ đồng, tăng 81% so với đầu năm, chủ yếu là hàng hoá. Tiếp đến là các khoản phải thu ngắn hạn, gần 941 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của Savico cuối quý IV/2022 khoảng 2.252 tỷ đồng, phần lớn là vay từ các ngân hàng. Tổng số tiền lãi mà ng ty phải trả trong năm 2022 là 95 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu đạt 2.456 tỷ đồng, bao gồm 882 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram